Logopédiai ellátás

A logopédiai ellátás során a szakembereink a beszéd, a hangképzés és a nyelv zavarait ismerik fel és javítják. Szolgáltatásunk kiterjed a logopédiai vizsgálatokra, terápiára, illetve tanácsadásra, konzultációra. Terápiáink specifikumuk szerint igénybe vehetőek egyéni, illetve kiscsoportos formában.

Artikulációs zavar vizsgálata és terápiája

Azokat a gyermekeket várjuk, akik közel 5 évesen helytelenül képzik a beszédhangokat, két vagy több hangzót felcserélnek, illetve torzítanak. (A terápia folyhat egyéni és kiscsoportos formában.)

Nyelvi késés vizsgálata és terápiája

Azoknak a kisgyermekeknek van szüksége erre a megsegítésre, akik 2-2,5 évesen nem birtokolnak 50-70 szavas szókincset, nem használnak aktívan rövid szókapcsolatokat, mondatokat. Gyakran mutogatással fejezik ki magukat. (Egyéni terápia)

Diszlexia veszélyeztetettség vizsgálata és terápiája

Nagycsoportos korban ha felvetődik a diszlexia veszélyeztetettség gyanúja, mihamarabb ajánlott megkezdeni a fejlesztést, ahol az olvasás- és írástanítás előkészítése zajlik. Fő elemei a hallási figyelem, a fonológiai tudatosság, téri tájékozódás, a figyelem, emlékezet és beszéd alaki és tartalmi fejlesztése. (egyéni, kiscsoportos)

GOH, GMP beszédészlelési és beszédmegértési vizsgálat és terápiája

Azoknak a gyermekeknek ajánljuk, akiknél elhúzódó, makacs pöszeség, érthetetlen, „halandzsa” beszéd jellemző. Gyakran visszakérdez, nem figyel saját nevére, zavarja a külső zaj, nem köti le figyelmét a mese, nehezen idéz fel dolgokat, gyakran nyelvtanilag helytelen mondatokat használ. (egyéni, kiscsoportos)