Állatasszisztált foglalkozás

Az állatasszisztált foglalkozások fókuszában az érzelmi jóllét és a boldogság áll.
Az állatasszisztált program fő motivációs ereje a kutya. Munkánk során kiemelkedő jelentőségű, hogy a gyermekek játéknak, ne munkának éljék meg a foglalkozásokat
A fejlesztő programok prevenciós, korrekciós, készségfejlesztő céllal történnek.

Néhány terület melyeken segítséget nyújthatunk:

Motoros és pszichés funkciók fejlesztése
Zárkózottság, elszigetelődés leküzdése
Kommunikáció elősegítése
Beszédre való motiváltság növelése
Önállóságra nevelés
Felelősségérzet, kötelességtudat kialakítása
Kutyától való félelem leküzdése
Viselkedés, magatartás pozitív irányú befolyásolása
Stressz, szorongás csökkentése
Nagymozgások, finommotorika fejlesztése