Autizmus-specifikus fejlesztés

Autizmus spektrum zavarral diagnosztizált gyermekeknek, fiataloknak nyújtunk egyénre szabott, célzott támogatást egyéni és kiscsoportos formában.

Egyéni fejlesztések

Az egyéni fejlesztések az érintettek számára biztonságot jelentő strukturált környezetben, vizuális támogatásokkal segítve, tudományos evidenciákon alapuló módszerekkel történnek.

Kiscsoportos fejlesztések

Kiscsoportos fejlesztések célja, hogy az egyéni terápiák során kialakított készségeket az érintettek kortárs közegben, funkcionális helyzetekben tudják gyakorolni, alkalmazni, ezáltal megkönnyítsük számukra a kortársakkal való együttműködést, csökkenjenek a beilleszkedési nehézségekből adódó frusztrációk.

Babzsák Fejlesztő Foglakozások

Babzsák Fejlesztő Foglakozások: Hazai fejlesztésű, szociális készségfejlesztő módszer, amely segíti a gyermekeket, fiatalokat a kommunikációs és szociális készségek és viselkedések kortársak közötti gyakorlásában.

Szülői konzultációk

Szülői konzultációk célja, az autizmussal élő személyek családtagjaival való együttműködés kialakítása, a család életminőségének javítása, a felmerülő nehézségek megvitatása, a fejlesztések részleteinek, feladatainak és céljainak folyamatos követése.
Intézményi együttműködés kialakítása, a gyermek, fiatal életében részt vevő partnerek, szakemberek közötti párbeszéd mentorálása, az érzelmi biztonság megteremtése különböző helyszíneken.